Mặt bằng Vinhomes Golden River Ba Son chia ra làm 4 phần khu: The Aqua, The Luxury, The Front, The Victoria

mat-bang-Vinhome-Golden-River-ba-son