Posts

Giải quyết tình trạng ngập úng mùa lũ với bơm nước thải tsurumi

Dùng máy bơm nước thải trong việc chống ngập úng…