Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương báo cáo việc khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD

. Theo đó, để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tổng hợp và báo cáo các nội dung Tình hình thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý Quy hoạch của Bộ Xây dựng và cấp phép hoạt động khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Bộ Công nghiệp trước đây); tình hình thực hiện việc xây dựng hoặc ban hành các văn bản chính sách liên quan đến quản lý hoạt động khoáng sản (Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản, các quy định về quản lý hoạt động khoáng sản của địa phương…); các nội dung đề nghị điểu chỉnh, bổ sung tại Quy hoạch theo Quyết định 152 và Quyết định 45 (bổ sung vào quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về ranh giới, tọa độ, diện tích, tài nguyên, trữ lượng…)

Lo “mất điểm” với nhà đầu tư vì “cò phí” lộng hành

(Xây dựng) – Dù có thứ hạng cao, xếp thứ 4/63 tỉnh/thành về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm qua, tuy nhiên, nếu không “quét sạch” các chi phí không chính thức thì nhiều khả năng năm nay thành phố có nguy cơ giảm điểm PCI, mà tệ hơn là “mất điểm” trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.

Việc tồn tại nhiều loại “cò” về chi phí không chính thức ảnh hưởng lớn đến năng lực cạnh tranh của TPHCM.


(Xây dựng) – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Vấn đề khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD đang được Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm. (Ảnh: TL)

Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, trong đó giao Bộ Xây dựng “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu xi măng đã phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh theo quy định”. Văn bản trên đây cũng nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 186/TTg-KTN ngày 04/2/2015 về việc giao Bộ Xây dựng rà soát, hợp nhất Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan tổng hợp và báo cáo các nội dung: Tình hình thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý Quy hoạch của Bộ Xây dựng và cấp phép hoạt động khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Bộ Công nghiệp trước đây); tình hình thực hiện việc xây dựng hoặc ban hành các văn bản chính sách liên quan đến quản lý hoạt động khoáng sản (Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản, các quy định về quản lý hoạt động khoáng sản của địa phương…); các nội dung đề nghị điểu chỉnh, bổ sung tại Quy hoạch theo Quyết định 152 và Quyết định 45 (bổ sung vào quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về ranh giới, tọa độ, diện tích, tài nguyên, trữ lượng…).

Qua đó, chỉ ra các tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện quy hoạch theo Quyết định 152 và Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương sẽ phải tổng hợp số liệu và gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2015. Trần Anh