Posts

Kiến nghị chuyển căn hộ tái định cư còn trống thành nhà cộng đồng

. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng…