Posts

Vinhomes Golden River cho thuê tầng 12 A1 có nội thất 1 phòng ngủ view L81

Giá chào cho thuê: 700 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê Vinhomes Golden River lầu 38 A1 nội thất cao cấp 1 phòng view sông

Giá chào cho thuê: 800 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê Vinhomes Golden River lầu 35 A1 full nội thất 1 phòng ngủ view sông

Giá chào cho thuê: 800 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê căn Vinhomes Ba Son tầng 30 A1 nội thất đẹp 1 phòng ngủ view sông

Giá chào cho thuê: 700 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Vinhomes Golden River cho thuê lầu 26 A1 nội thất full 1 phòng ngủ view L81

Giá chào cho thuê: 750 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Vinhomes Golden River cho thuê tầng 23 A1 nội thất đẹp 1 phòng ngủ view L81

Giá chào cho thuê: 800 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Vinhomes Ba Son cho thuê căn hộ lầu 19 A1 có nội thất 1 phòng ngủ view L81

Giá chào cho thuê: 850 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê Vinhomes Golden River tầng 16 A1 nội thất full 1 phòng ngủ view sông

Giá chào cho thuê: 800 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê Vinhomes Golden River tầng 30 A1 nội thất đẹp 1 phòng ngủ view sông

Giá chào cho thuê: 1000 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Cho thuê Vinhomes Golden River tầng 24 A1 đủ nội thất 1 phòng ngủ view sông

Giá chào cho thuê: 800 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê

Vinhomes Golden River căn A1 cho thuê 1 phòng ngủ nội thất đủ view sông

Giá chào cho thuê: 1300 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê rồi

Vinhomes Golden River A1 cho thuê 1 pn không nội thất lầu cao view sông

Giá chào cho thuê: 850 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê rồi

Cho thuê A1 Vinhomes Golden River căn 1 PNgủ view city nội thất cơ bản

Giá chào cho thuê: 900 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê rồi

Cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ A1 nhà trống lầu cao Vinhomes Golden River

Giá chào cho thuê: 800 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê rồi

Cho thuê căn hộ Vinhomes Golden River 1pngủ Aqua 1 có nội thất 1200USD

Giá chào cho thuê: 1200 USD/ tháng. Tình trạng: Cho thuê rồi