Đảng bộ TCty Xây dựng Bạch Đằng: Chủ động đoàn kết làm nên thành công

. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trên, trước mắt Bạch Đằng còn gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng với truyền thống 57 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần lao động sáng tạo của tập thể CBCNV-LĐ TCty; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hải Phòng, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, các cơ quan chức năng Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng; Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XXX nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nói đến Bạch Đằng hôm nay, ngành xây dựng và người dân Hải Phòng không chỉ nhớ đến những công trình thuộc lĩnh vực xây dựng công nghiệp, giao thông với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp trên phạm vi cả nước như NM Nhiệt điện Vũng Áng với tổng giá trị 1

(Xây dựng) – Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hải Phòng, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, các cơ quan chức năng Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng, Đảng bộ TCty Xây dựng Bạch Đằng luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí cao, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ TCty Xây dựng Bạch Đằng diễn ra sôi nổi.

đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Là một DN có bề dày lịch sử gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bạch Đằng đã trải qua biết bao thăng trầm và hiện nay đã trở thành một thương hiệu mạnh của ngành xây dựng. Kết quả ấy là kết tinh của sự đoàn kết thống nhất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TCty.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát thực và hiệu quả của Thành ủy Hải Phòng và Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ TCty luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục vượt qua mọi khó khăn; đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh việc hoàn thành sắp xếp đổi mới DN; SXKD có mức tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống CBCNV và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, hoàn thành công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN; 100% các đơn vị thành viên đã chuyển sang cổ phần hóa, hoạt động SXKD có hiệu quả, chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết đã đề ra, nâng cao đời sống cho CBCNV-LĐ.

Vì vậy, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ TCty chú trọng, quan tâm trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả và đạt chất lượng; an ninh quốc phòng được giữ vững, thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCty lần thứ XXIX đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh trở lên chiếm 2/3 tổng số tổ chức cơ sở Đảng bộ TCty, số đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Công tác kết nạp đảng viên mới luôn được quan tâm: Mở 2 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 195 quần chúng ưu tú, 3 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho 178 đảng viên dự bị và đã kết nạp được 150 đảng viên.

Sản xuất kinh doanh duy trì mức tăng trưởng hợp lý, bình quân mức tăng trưởng năm 2011 – 2014 là 6%, năm sau cao hơn năm trước. Tổng giá trị SXKD từ năm 2011 – 2014 đạt 18.260 tỷ đồng, tăng hơn so với giai đoạn 2006 – 2010 là 18%. Doanh thu giai đoạn từ năm 2011 – 2014 đạt 13.576 tỷ đồng, tăng 29% so với giai đoạn 2006 – 2010. Thực hiện nộp ngân sách nhà nước từ năm 2010 – 2014 đạt 488 tỷ đồng. Đời sống CBCNV-LĐ được nâng cao, thu nhập bình quân người lao động năm sau cao hơn năm trước: Năm 2011 là 4,5 triệu đ/người/tháng, đến năm 2014 đạt 6,5 triệu đ/người/tháng, tăng 44%.

Các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên được tổ chức và thực hiện tốt; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời; phát động thi đua tại các công trình trọng điểm như Nhiệt điện Thái Bình 1…; bình xét thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm; quan tâm, chăm lo đời sống cho CBCNV về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và các chế độ chính sách khác của Nhà nước.

Giai đoạn sau cổ phần hóa, TCty ổn định tổ chức theo mô hình mới, giữ vững SXKD; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy các phòng, ban TCty theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, phù hợp với mô hình mới; cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, ngành nghề kinh doanh của TCty với định hướng là: Phát huy thế mạnh ngành nghề kinh doanh truyền thống là xây lắp và các ngành nghề kinh doanh có liên quan như: Sản xuất công nghiệp & vật liệu xây dựng, tư vấn, khảo sát, thí nghiệm và xuất khẩu lao động. SXKD liên tục phát triển, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu SXKD được mở rộng thêm nhiều lĩnh vực; các mặt quản lý và điều hành đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả hơn. Năng lực sản xuất, trình độ tổ chức thi công các DA lớn đã được nâng lên rõ rệt.

Có được kết quả ấy, Đảng bộ và Ban lãnh đạo TCty đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn xác định rõ chiến lược SXKD, đưa ra kế hoạch phát triển thị trường. Trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng đến các phòng, ban, các Cty con, Cty thành viên và toàn thể CBCNV-LĐ. Từ đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, toàn TCty một ý chí xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển TCty theo hướng bền vững.

Góp phần xây dựng thành phố cảng Xanh – văn minh – hiện đại

Bạch Đằng có trụ sở chính đặt tại thành phố Hải Phòng – là trung tâm kinh tế của vùng Duyên hải Bắc bộ, cửa ngõ ra biển với sự phát triển đồng bộ của hệ thống kết cấu hạ tầng. Vì vậy, Bạch Đằng xác định: Hải Phòng đang có sức hấp dẫn ngày càng tăng, nhiều công trình hạ tầng, giao thông của các ngành kinh tế đang và sẽ triển khai sẽ là cơ hội cho TCty tham gia, phát triển trong thời gian tới.

Đặc biệt, thành phố Hải Phòng đang thực hiện mục tiêu phát triển thành phố theo mô hình tăng trưởng bền vững, phấn đấu trở thành thành phố cảng xanh – văn minh – hiện đại theo Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị. Đây là cơ hội để thành phố thu hút các nhà đầu tư với nhiều dự án mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực của các ngành kinh tế xanh, trong đó xây dựng là thị trường có tiềm năng rất lớn, tạo cơ hội để TCty tham gia các dự án, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Thời gian qua, trong quá trình xây dựng và phát triển, TCty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Thành ủy Hải Phòng và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng và các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương. Vì vậy, Bạch Đằng đã góp mặt khá nhiều trong thi công xây dựng nhiều công trình quy mô lớn của thành phố Hải Phòng, góp phần tạo nên diện mạo khang trang – xanh – sạch – đẹp cho thành phố như Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, DA Khu nhà ở thương mại 266 Trần Nguyên Hãn; Khu dân cư Gò Gai – Thủy Nguyên, DA đầu tư khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng – giai đoạn 1; đường Lạch Tray – Hồ Đông, các công trình Nhà quản lý thu phí khu vực Hải Phòng thuộc DA đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, DA đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường trục qua KCN Đình Vũ, hồ chứa nước ngọt trên đảo Bạch Long Vĩ…

Trong quá trình thi công các DA của Hải Phòng, Bạch Đằng đã nỗ lực đầu tư mọi nguồn lực về con người, khoa học công nghệ để hoàn thành các DA đảm bảo chất lượng và tiến độ đã được chủ đầu tư và nhân dân Hải Phòng đánh giá cao.

Đặc biệt, Bạch Đằng đang thi công dự án thoát nước mưa, nước thải, xử lý chất thải rắn Hải Phòng. Đây là dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng cải thiện môi trường thành phố, xử lý triệt để tình trạng ngập lụt tại các quận nội thành Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An…, góp phần xóa điểm đen ô nhiễm môi trường khu vực mương An Kim Hải. Trong quá trình thi công, Bạch Đằng đã gặp vô vàn khó khăn nhưng Ban lãnh đạo TCty đã tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung máy móc, thiết bị hiện đại, tăng cường nhân lực để hoàn thành đúng tiến độ tạo hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ cho thành phố, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường.

Thành công từ những công trình đã tạo nên tiếng vang cho TCty Xây dựng Bạch Đằng. Bạch Đằng liên tục trúng thầu những DA lớn, có tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật lao động cao, chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ, an toàn lao động cũng như các hồ sơ, thông tin công trình theo chuẩn mực quốc tế.

TCty xây dựng Bạch Đằng đã hoàn thành gói thầu A1 DA thoát nước mưa, nước thải và chất tải rắn Hải Phòng, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường tuyến mương An Kim Hải, thành phố Hải Phòng.

Nói đến Bạch Đằng hôm nay, ngành xây dựng và người dân Hải Phòng không chỉ nhớ đến những công trình thuộc lĩnh vực xây dựng công nghiệp, giao thông với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp trên phạm vi cả nước như NM Nhiệt điện Vũng Áng với tổng giá trị 1.700 tỷ đồng, DA NM nhiệt điện Mông Dương 1 tổng giá trị hợp đồng 320 tỷ đồng, NM nhiệt điện Thái Bình 1 có tổng mức đầu tư hơn 1,27 tỷ USD, NM xi măng Nghi Sơn, NM xi măng Bỉm Sơn, NM xi măng Hải Phòng, thi công cống hộp – DA thoát nước Đà Nẵng, DA Khu ký túc xá sinh viên cụm trường tại Chí Linh – Hải Dương, DA đầu tư xây dựng Khu nhà ở sinh viên tập trung tại Hải Phòng, NM Phân bón DAP2 – Lào Cai; các DA thoát nước tại Nha Trang, Hà Nội; công trình xây dựng chất lượng cao năm 2014 do Bộ Xây dựng trao tặng với 02 công trình tiêu biểu: Thư viện tổng hợp tỉnh Hải Dương, khu chung cư than Nam Mẫu – Quảng Ninh…; các DA hạ tầng kỹ thuật đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao tại thành phố Hải Phòng với giá trị gần 1.000 tỷ đồng và các công trình có vốn đầu tư nước ngoài như: DA MN sản xuất săm, lốp ô tô Đình Vũ – Hải Phòng do Tập đoàn BRIDGESTONE đầu tư với giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng. DA Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với giá trị gói thầu trên 300 tỷ đồng, bàn giao sử dụng năm 2014. Mà họ còn nhớ đến Bạch Đằng là một DN đóng góp rất nhiều cho công tác an sinh xã hội. Bạch Đằng được nhắc đến với các hoạt động vì cộng đồng của thành phố Hải Phòng như: chăm sóc và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng tại huyện An Dương, quận Kiến An, huyện Vĩnh Bảo… và sắp tới sẽ xây dựng tại một số huyện khác trên địa bàn thành phố, ủng hộ quỹ bảo trợ xã hội cho người tàn tật…

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh tái cơ cấu TCty

Những kết quả đạt được trong SXKD, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh giai đoạn 2010-2015 là tiền đề chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX (2015-2020) của TCty Xây dựng Bạch Đằng.

Đại hội Đảng bộ lần thứ XXX nhiệm kỳ 2015-2020, Bạch Đằng xác định rõ những việc cần làm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; đẩy mạnh tái cơ cấu TCty, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển ổn định bền vững, trở thành DN mạnh trong ngành xây dựng Việt Nam. SXKD có hiệu quả cao, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng trong SXKD. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong từng lĩnh vực SXKD; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, kinh doanh có bản lĩnh, chuyên nghiệp và chuyên gia giỏi. Đảm bảo việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động. Đồng thời, sẽ tiếp tục quan tâm chia sẻ với thành phố Hải Phòng trong công tác an sinh xã hội.

Ngày 20/7/2015, TCty Xây dựng Bạch Đằng đã xây xong và bàn giao ngôi nhà tình nghĩa 78m2 khang trang tặng mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhung tại phường Nam Sơn – quận Kiến An – Hải Phòng.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành chia sẻ khó khăn cùng đồng bào Quảng Ninh

(Xây dựng) – Ngày 07/8/2015 tại trụ sở của UBND TP Hạ Long, chương trình “Chia sẻ khó khăn cùng đồng bào Quảng Ninh” của Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tài trợ 60 bồn chứa nước nhựa Tân Á.Ban lãnh đạo TCty tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trúng, đúng đạt hiệu quả cao trong SXKD. Tiếp tục chú trọng phát triển xây lắp và đặc biệt sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, đề bạt và bố trí cán bộ đảm bảo quy trình trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong Đảng, coi đây là khâu trọng yếu quyết định đến sự tồn tại và phát triển của TCty.

Với sự phát triển của Hải Phòng hiện nay, TCty xác định đây là thị trường tiềm năng để Bạch Đằng tham gia nhiều DA xây dựng thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ góp phần cùng thành phố Hải Phòng hoàn thành Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Hải Phòng thành thành phố cảng xanh – văn minh – hiện đại.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trên, trước mắt Bạch Đằng còn gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng với truyền thống 57 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần lao động sáng tạo của tập thể CBCNV-LĐ TCty; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hải Phòng, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, các cơ quan chức năng Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng; Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XXX nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Với những kết quả và thành tích đạt được trong 5 năm qua, TCty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 4 năm liên tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 đơn vị thành viên được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất và 2 Huân chương Lao động hạng Ba; 11 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba, hàng chục bằng khen của Chính phủ. Nhiều công trình TCty Xây dựng được Bộ Xây dựng cấp huy chương Vàng và công nhận công trình chất lượng cao. Đó là thành tích, là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể cán bộ, đảng viên và CNV – LĐ trong toàn TCty. Mỹ Hạnh