Posts

Những số điện thoại đắt nhất thế giới

. Năm 2006, số điện thoại 666-6666 đã thu về 10 triệu…