Posts

Người Venezuela dùng tiền làm giấy ăn

. Anh cho biết tờ một bolivar thực tế còn không có…