Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020

. Tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; đổi mới chính sách, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8 đã xác định Bộ kế hoạch & Đầu tư cùng các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10.

Tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; đổi mới chính sách, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Bộ Công Thương được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tích cực phổ biến, tuyên truyền nội dung của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa các cơ hội, thuận lợi cũng như thấy rõ những khó khăn, thách thức để từng bước khắc phục trong thực thi các Hiệp định.

Dự báo giá vàng tiếp tục mất giá trong tuần này

(Xây dựng) – Mặc dù tuần trước giá vàng có sự phục hồi nhẹ, sau các báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ khi nhà đầu tư chốt lời kéo USD giảm, hỗ trợ giá vàng.


Bộ NN&PTNT triển khai quyết liệt đề án tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới, thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung – cầu thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Theo Nam Phương/cand.com.vn