Kiên quyết xử lý người đứng đầu các đơn vị nợ XDCB

. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp số liệu và đề xuất phương án xử lý điểm nợ xây dựng cơ bản, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/9/2015; đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng rà soát, đề xuất báo cáo UBND thành phố về giải pháp hỗ trợ dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố; đảm bảo xác định rõ trách nhiệm của thành phố, huyện, xã và đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng các công trình trước ngày 30/8/2015; tổng hợp các nội dung điều chỉnh chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 báo cáo tập thể UBND thành phố trước ngày 30/9/2015

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản nghiêm khắc nhắc nhở các đơn vị chưa quyết liệt thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, để tồn đọng nợ xây dựng cơ bản lớn chưa được thanh, quyết toán.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản nghiêm khắc nhắc nhở Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các sở, ngành liên quan chưa quyết liệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, HĐND, UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, để tồn đọng nợ xây dựng cơ bản lớn chưa được thanh, quyết toán.

Để đảm bảo thực hiện xử lý xong nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn công tác làm việc cụ thể với các huyện, thị xã (các huyện: Ba Vì, Quốc Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, hoàn thành trước ngày 20/8/2015; các huyện, thị xã khác hoàn thành trước ngày 25/8/2015) có nợ xây dựng cơ bản lớn, xác định chính xác số liệu và đề xuất phương án xử lý dứt điểm xong trước ngày 30/8/2015.

Ảnh minh họa.

UBND các huyện, thị xã tập trung nhân lực, cán bộ của huyện hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã tổng hợp số liệu, hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán các công trình dự án theo quy định xong trước ngày 30/11/2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp số liệu và đề xuất phương án xử lý điểm nợ xây dựng cơ bản, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/9/2015; đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng rà soát, đề xuất báo cáo UBND thành phố về giải pháp hỗ trợ dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố; đảm bảo xác định rõ trách nhiệm của thành phố, huyện, xã và đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng các công trình trước ngày 30/8/2015; tổng hợp các nội dung điều chỉnh chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 báo cáo tập thể UBND thành phố trước ngày 30/9/2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn ngân sách thành phố để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm thành phố, đề xuất phương án xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 29/5/2015 về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc không xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng trong năm 2015 theo quy định.

UBND thành phố sẽ có biện pháp kiên quyết về xử lý hành chính đối với Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã không khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc giải quyết nợ xây dựng cơ bản. Theo Vũ Lê/KTĐT

Tăng lương tối thiểu 2016: Tiếp tục thảo luận mức tăng

Tăng lương tối thiểu vùng 2016 theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động là 17%, nhưng VCCI lại chỉ đưa ra mức 10%.

Theo lịch làm việc mà Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, ông Phạm Minh Huân – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết sau phiên họp đầu tiên diễn ra hôm 5/8, thì tuần này các bên trong Hội đồng sẽ nhóm họp để thảo luận về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016.