Posts

Máy bơm nước Tsururmi của Nhật Bản - dòng B

Máy bơm nước thải thả chìm là máy bơm được đăt…

Những dòng máy bơm chìm nước thải có công suất từ 7.5kW

Máy bơm chìm nước thải Tsurumi  chính là một thiết…

Máy bơm nước thải Tsurumi - Máy bơm nước dạng bùn Tsurumi

Máy bơm chìm hút bùn Tsurumi của nước Nhật Bản…