Posts

Holcim sử dụng phế thải từ nhà máy giày Việt Nam sản xuất xi măng

. Holcim đã hợp tác với Công ty Untha để xây dựng…