Posts

Dùng tre... phát điện

. Theo bà Eri Funata, Người phát ngôn của Fujisaki Electric,…