Phê bình các đơn vị liên quan Dự án Quản lý rủi ro ngập nước

. Dự án Quản lý rủi ro ngập nước là dự án đầu tư trọng điểm của thành phố với mục tiêu chính là tiêu thoát nước, cải thiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cho lưu vực Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, giải quyết ngập cho vùng trung tâm thành phố có tính đến biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống cho nhân dân trong dự án, phát triển hệ thống giao thông… ở hướng Tây Nam. Theo UBND thành phố, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho Dự án Quản lý rủi ro ngập nước được thực hiện ở Dự án Tiêu thoát nước và Cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (giai đoạn 1) đã được triển khai từ đầu năm 2002 cho đến nay từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng mức đầu tư của Dự án Quản lý rủi ro ngập nước thành phố khoảng 9

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã phê bình nghiêm khắc các cơ quan chức năng, các đơn vị và cá nhân, nhất là UBND quận Bình Tân, Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến Dự án Quản lý rủi ro ngập nước .

Nước thải chưa qua xử lý đổ ra kênh Tham Lương. (Ảnh: Văn Khánh/TTXVN)

Dự án Quản lý rủi ro ngập nước là dự án đầu tư trọng điểm của thành phố với mục tiêu chính là tiêu thoát nước, cải thiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cho lưu vực Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, giải quyết ngập cho vùng trung tâm thành phố có tính đến biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống cho nhân dân trong dự án, phát triển hệ thống giao thông… ở hướng Tây Nam. Dự án có 3.212 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng dự toán kinh phí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng lên đến 1.573 tỷ đồng.

Theo UBND thành phố, công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho Dự án Quản lý rủi ro ngập nước được thực hiện ở Dự án Tiêu thoát nước và Cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên (giai đoạn 1) đã được triển khai từ đầu năm 2002 cho đến nay từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Tổng mức đầu tư của Dự án Quản lý rủi ro ngập nước thành phố khoảng 9.889 tỷ đồng (nguồn vốn vay ODA là 9.049 tỷ đồng, vốn đối ứng là 840 tỷ đồng).

Thành phố cam kết với WB trong tháng 6/2015 sẽ hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên đến nay chưa thực hiện xong mặc dù UBND thành phố đã đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình. Tính đến nay có 2.909 trường hợp bàn giao mặt bằng và giải ngân được 1.472 tỷ đồng, còn 303 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, trong đó riêng trên địa bàn quận Bình Tân vẫn còn đến 290 trường hợp.

Ngoài ra, cũng tại quận Bình Tân có 54 hộ dân sử dụng nhà đất có nguồn gốc lấn chiếm kênh rạch, san lấp, phân lô, mua bán đất trái pháp luật, xây dựng nhà không phép trong Dự án Quản lý rủi ro ngập nước (hơn 6.500m2). Đây là hệ quả của việc buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. UBND thành phố đã có kết luận và chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xác định đối tượng, hành vi vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Kiên quyết xử lý người đứng đầu các đơn vị nợ XDCB

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản nghiêm khắc nhắc nhở các đơn vị chưa quyết liệt thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, để tồn đọng nợ xây dựng cơ bản lớn chưa được thanh, quyết toán.

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản nghiêm khắc nhắc nhở Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc các sở, ngành liên quan chưa quyết liệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, HĐND, UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, để tồn đọng nợ xây dựng cơ bản lớn chưa được thanh, quyết toán.

Để đảm bảo thực hiện xử lý xong nợ xây dựng cơ bản trong năm 2015, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn công tác làm việc cụ thể với các huyện, thị xã (các huyện: Ba Vì, Quốc Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, hoàn thành trước ngày 20/8/2015; các huyện, thị xã khác hoàn thành trước ngày 25/8/2015) có nợ xây dựng cơ bản lớn, xác định chính xác số liệu và đề xuất phương án xử lý dứt điểm xong trước ngày 30/8/2015.

Ảnh minh họa.

UBND các huyện, thị xã tập trung nhân lực, cán bộ của huyện hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã tổng hợp số liệu, hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quyết toán các công trình dự án theo quy định xong trước ngày 30/11/2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp số liệu và đề xuất phương án xử lý điểm nợ xây dựng cơ bản, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/9/2015; đồng thời, chủ trì, phối hợp các sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng rà soát, đề xuất báo cáo UBND thành phố về giải pháp hỗ trợ dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố; đảm bảo xác định rõ trách nhiệm của thành phố, huyện, xã và đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng các công trình trước ngày 30/8/2015; tổng hợp các nội dung điều chỉnh chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 báo cáo tập thể UBND thành phố trước ngày 30/9/2015.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn ngân sách thành phố để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm thành phố, đề xuất phương án xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 29/5/2015 về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc không xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng trong năm 2015 theo quy định.

UBND thành phố sẽ có biện pháp kiên quyết về xử lý hành chính đối với Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã không khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc giải quyết nợ xây dựng cơ bản.Để đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành dự án, UBND thành phố giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND quận Bình Tân chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, rà soát, thống nhất nội dung, biện pháp, kế hoạch thực hiện và giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ di dời đối với 54 hộ dân sử dụng nhà, đất có nguồn gốc lấn chiếm kênh rạch nêu trên; đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục thi công trước ngày 31/12/2015, không để kéo dài. Đối với các hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng của quận 12, quận Tân Bình, UBND thành phố yêu cầu phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 9/2015.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan và UBND quận Bình Tân, Bình Thạnh, quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh khẩn trương hoàn tất công tác nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng tuyến đường dọc kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên kết hợp với chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ đất hai bên đường tạo hành lang thông thoáng. Nam Đàn/Chinhphu.vn