Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hơn 17%/năm

. Để phát triển công nghiệp theo định hướng quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh, thời gian tới, huyện Tam Dương tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, chủ đầu tư đẩy nhanh xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên đầu tư và hoàn thành các công trình Đường phía Đông thị trấn Hợp Hoà, các tuyến đường nhánh kết nối với đường Hợp Thịnh – Đạo Tú, Hợp Châu – Đồng Tĩnh đi Tây Thiên… và hệ thống cấp điện, nước, là cơ sở để thu hút và khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, cụm kinh tế – xã hội Hợp Thịnh, thu hút 47 doanh nghiệp vào đầu tư, với vốn đăng ký trên 2. 450 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đạt gần 95%

(xây dựng ) – Thời gian qua, huyện Tam Dương đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, cụm kinh tế – xã hội Hợp Thịnh, thu hút 47 doanh nghiệp vào đầu tư, với vốn đăng ký trên 2.450 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đạt gần 95%. Khu công nghiệp Tam Dương II – Khu A thu hút 2 dự án, với tổng số vốn đăng ký 4.400 tỷ đồng, trong đó, nhà máy gạch ốp lát (VITTO) đã đi vào hoạt động với sản lượng đạt 500.000m2/tháng, giải quyết việc làm cho 400 lao động, thu nhập bình quân gần 6 triệu đ/người/tháng… góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng của huyện tăng bình quân 17,8%/năm.

Ảnh mịnh họa- Nguồn: Internet

Để phát triển công nghiệp theo định hướng quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh, thời gian tới, huyện Tam Dương tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, chủ đầu tư đẩy nhanh xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên đầu tư và hoàn thành các công trình: Đường phía Đông thị trấn Hợp Hoà, các tuyến đường nhánh kết nối với đường Hợp Thịnh – Đạo Tú, Hợp Châu – Đồng Tĩnh đi Tây Thiên… và hệ thống cấp điện, nước, là cơ sở để thu hút và khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Đẩy mạnh công tác thông tin và trợ giúp đào tạo nghề cho người lao động có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng vào các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động khu vực nông thôn. PV

Giá nhà Hong Kong khó chịu đựng nhất thế giới

Một năm qua, giá nhà ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng khoảng 13% và theo báo cáo điều tra mới nhất của Demographia, Hong Kong một lần nữa giữ ngôi đầu trong danh sách các thành phố có giá nhà khó chịu đựng nhất thế giới.
Mua nhà là vấn đề đau đầu với phần lớn người dân Hong Kong.
Ngày 25/2, Demographia, trang thông tin bất động sản hàng đầu của Mỹ, đã đưa ra báo cáo lần thứ 11 về mức độ chịu đựng của người dân đối với giá nhà ở các thành phố lớn trên thế giới.