Sáp nhập Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà với Cty PVC Duyên Hải

. Trong đó, giá trị xây lắp và giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 90% và 50% kế hoạch. Riêng giá trị kinh doanh vật tư, thiết bị chiếm 75,3% tổng giá trị sản xuất kinh doanh và vượt 24% kế hoạch đề ra

(Xây dựng) – Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD), mã chứng khoán SDP, chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường để thông qua việc sáp nhập vào Cty PVC Duyên Hải.

Theo Nghị quyết HĐQT tại phiên họp HĐQT mở rộng ngày 18/8/2015 của PVSD, tổng giá trị sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015 đạt 548 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị xây lắp và giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 90% và 50% kế hoạch. Riêng giá trị kinh doanh vật tư, thiết bị chiếm 75,3% tổng giá trị sản xuất kinh doanh và vượt 24% kế hoạch đề ra. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 412,6 tỷ đồng, vượt 3% chỉ tiêu kế hoạch.

Nghị quyết cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ 5 đến 15/9/2015, PVSD sẽ chốt quyền tham dự ĐHCĐ bất thường (dự kiến tổ chức trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay), để thông qua nội dung sáp nhập PVSD với Cty PVC Duyên Hải. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sáp nhập theo thời điểm kiểm toán xác định giá trị DN. Lê Mỹ

Yêu cầu các địa phương báo cáo Quy hoạch về khoáng sản làm VLXD

(Xây dựng) – Ngày 17/8/2015, Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1804/BXD-VLXD đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Ảnh minh họa.

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.