Posts

Hà Tĩnh: Sáp nhập chợ là cần thiết

. Tuy nhiên, theo văn bản của Sở Công Thương Hà Tĩnh…

Sáp nhập Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà với Cty PVC Duyên Hải

. Trong đó, giá trị xây lắp và giá trị sản xuất…