Tăng 300.000 mỗi lượng, vàng SJC tiếp tục “phi mã” vào cuối tuần