Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh được đào tạo kiến thức môi giới bất động sản

. Quan điểm chỉ đạo của Bộ Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ – BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa phúc đáp đề nghị của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Tăng tỉ giá: Tác động đối với lạm phát và tăng trưởng

(Xây dựng) – Việc điều chỉnh tỉ giá sẽ làm tăng nhẹ chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tuy nhiên ít ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.


Quan điểm chỉ đạo của Bộ: Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ – BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 và Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý. Tố Anh