Posts

Bộ Tài chính: Quỹ bình ổn giá xăng dầu giảm hơn 1.000 tỷ đồng

. Như vậy, với số dư quỹ sau quý 1 là hơn 2. 843…