Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư

. Đặc biệt, với việc xây dựng Cổng thông tin “Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền” (doithoaidoanhnghiep. vn) với 5 thứ tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Việt. Trong 6 tháng đầu năm 2015, IPA Vĩnh Phúc đã cập nhật 340 tin, bài bằng 5 thứ tiếng; 2 quy hoạch, 18 khu công nghiệp; 23 thủ tục hành chính về đầu tư được giải quyết theo cơ chế “Một cửa liên thông”… thu hút trên 75. 000 lượt người truy cập để khai thác thông tin và tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư của tỉnh. Với những kết quả đạt được, IPA Vĩnh Phúc đã góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, đưa tỉnh trở lại tốp đầu về chỉ số PCI năm 2014 (đứng thứ 6/63 tỉnh, thành cả nước), tăng 20 bậc so với năm 2013

6 tháng đầu năm, mức tiêu thụ VLXD vượt dự báo

(Xây dựng) – Theo số liệu dự báo của Hiệp hội Xi măng, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa 6 tháng đầu năm của hầu hết các doanh nghiệp đều đạt hoặc vượt mức dự báo.


(Xây dựng) – Để tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh, nhất là dòng vốn FDI, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA Vĩnh Phúc) thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về các chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; cơ sở hạ tầng phục vụ đầu tư; tổng quan điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; các khu công nghiệp của tỉnh đã được cấp phép và quy hoạch đến 2020; các thủ tục hành chính hỗ trợ cho doanh nghiệp… trên website http://www.ipavinhphuc.vn

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Đặc biệt, với việc xây dựng Cổng thông tin “Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền” (doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn) với 5 thứ tiếng: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Việt. Đây là cầu nối thuận lợi nhất để doanh nghiệp và các cơ quan công quyền của tỉnh đối thoại và trao đổi với nhau bất kỳ khi nào doanh nghiệp có nhu cầu. Thông qua hệ thống cổng đối thoại Doanh nghiệp – chính quyền, các thắc mắc, yêu cầu của doanh nghiệp được gửi trực tiếp đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác… góp phần xây dựng mô hình chính quyền điện tử công khai, minh bạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, IPA Vĩnh Phúc đã cập nhật 340 tin, bài bằng 5 thứ tiếng; 2 quy hoạch, 18 khu công nghiệp; 23 thủ tục hành chính về đầu tư được giải quyết theo cơ chế “Một cửa liên thông”… thu hút trên 75.000 lượt người truy cập để khai thác thông tin và tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư của tỉnh. IPA Vĩnh Phúc đã đưa phần mềm điện tử một cửa liên thông vào sử dụng, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn từ 1/3 đến 1 nửa thời gian giải quyết các thủ tục so với quy định chung của Nhà nước, rút ngắn khoảng 20 – 50% số thời gian so với trước đây. Qua đó, 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh thu hút được 46 dự án FDI, DDI, nâng tổng số lên 193 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký gần 3,1 triệu USD; 594 dự án DDI với số vốn đăng ký gần 45.000 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, IPA Vĩnh Phúc đã góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, đưa tỉnh trở lại tốp đầu về chỉ số PCI năm 2014 (đứng thứ 6/63 tỉnh, thành cả nước), tăng 20 bậc so với năm 2013. PV