Posts

Chính phủ Lào luôn ưu tiên nguồn đầu tư, từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam

. Tính đến hết tháng 9/2014, số dự án đầu tư…

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

. Tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải…

Phát triển loại vật liệu xây dựng xanh mới

. Hiệu suất sử dụng của cây gai dầu tốt hơn cây…

Thị trường vật liệu xây dựng ấm dần

. Đa số các cửa hàng, đại lý VLXD lớn đều tìm…

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hơn 17%/năm

. Để phát triển công nghiệp theo định hướng quy…

Đất nện - vật liệu xây dựng xanh, rẻ và bền

. Hai công trình nổi tiếng là Vạn Lý Trường Thành…